Ledelse, handlekraft, disruption

Blog

Ledelse på distancen – skab handlekraft i teamet

Hvis noget af det centrale i ledelse er at skabe handlekraft i sit team – så bliver et afgørende spørgsmål for mange hvordan hulen man klarer det på distance… Når handlekraftig ledelse udøves sker det særligt igennem 2 processer – udvikling og mobilisering. På udviklingssiden bliver udfordringen at være tæt nok på. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Handlekraft – Hvorfor er det så tungt?

Den administrerende direktør kigger på mig over brillekanten og åbner for posen med frustrationer: ”Vi kan gennemføre meget imponerende ting med vores kunder, men her i huset kan selv den simpleste ændring være utrolig tung og tidskrævende at implementere. Vi har dygtige folk, men alligevel en overraskende lav handlekraft. Og det er meget svært at se hvorfor …” Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Vores chance mod væksten i Asien

Der står ikke vores chance mod Asien, fordi væksten sker i Asien. Tænker vi ’mod Asien’ kan vi sikkert godt vinde kampen på banen herhjemme – men det vil svare til at tage markedsandele på Frilandsmuseet!

VN:F [1.9.22_1171]

Distanceblændere, vandrepokalen og andre karrieremuligheder

På universiteterne har vi dyrket fagligheden med en tyrker-tro på, at det er den, der driver værket og karrieren. Det er det også – for det meste… Men der er interessant nok også andre muligheder. Og det svier naturligvis… Ofte betragter man karrierekometer fare mod toppen båret af – ja, lad os sige en begrænset faglighed. Andre spørger ’Er der da ingen huller i deres uvidenhed?’ Men hvad er så bærekraften? Eller sagt på en anden måde – hvordan tjener man en million uden faglighed? Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ledelsesrummet – Lede eller adlyde?

Hvis ledelsesrummet er for snævert går folk fra at lede til at adlyde!

Den provokation giver de fleste direktioner lidt at tænke over… hvordan er det egentlig at være mellemleder her? Får talenterne lov at udfolde sig – eller er rammerne så snævre, at de slet ikke bliver talenter? Har vi for meget medløb og adlyden? Hvis forandringsevnen er lav er det så fordi folk ikke orker? Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Selvorganisering

Tirsdag kom jeg til et lyskryds i Lyngby der var gået i sort. Midt i snekaos og myldretid tænkte jeg uha – det her kommer til at tage sin tid. Men gjorde det? Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Venlighed = network

Da flyveren satte hjulene på banen i Dubai afsluttede min arabiske sidemand samtalen med at give mig sit visitkort og sige at jeg skulle ringe til ham hvis jeg fik nogen type problemer under besøget. Se det er venlighed. Det… Continue reading

Genplacering er 4 ting…

Virksomheder tilpasser organisationen og siger farvel til både gode og dårlige medarbejdere. De mest samvittighedsfulde hjælper de opsagte videre med genplaceringsstøtte. Det er ofte en god ide dels for at hjælpe medarbejdere videre på en måde folk ofte lærer en hel del af – og dels fordi det er betydningsfuldt for resten af organisationen (skyldfølelse og tilbagespil fra de opsagte m.v.). Men man (HR) skal tænke sig om når man vælger genplacering. Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Non-Ledelse… stop med det!

For nylig mødte jeg en interessant og ambitiøs leder i privat sammenhæng. Hun gør sig store anstrengelser for at lytte og inddrage og være åben. Da hun leder akademikere lægger hun også stor vægt på at lade medarbejderne selv. Men i denne iver for ikke at overstyre ligger faldgruben – Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Hvad vil du sige til nytår?

I aften – søndag aften – samles HDP teamet til kickoff på 2010. Farvel til 2009 – Hvad lærte vi? Hvilke succeser kan vi bygge videre på? Goddag til 2010 – hvilke ambitioner og hvilke midler skal bringe os i… Continue reading

Om Tune Hein