+45 40 36 05 04

Nyeste blogindlæg

Aristoteles og Handlekraft

Aristoteles: Når vi tænker er vi allermest aktive… Hmm. Det gælder vel kun hvis vi er handlekraftige og kobler handling til tanke..? Eller som jeg engang kom til at sige på KU: En tanke eller viden har kun værdi hvis den følges af handling. Jeg synes selv det var ret skarpt formuleret, men måske ikke…

Læs mere

Sæt holdet!

Forleden genlæste jeg ledelseskommisionens anbefalinger og faldt over dette faktum: Kun 21 % af lederne svarer at deres organisation har tradition for at afskedige ledere, der ikke præsterer. (Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse www.ledelseskom.dk.) Er der så 79% som ikke udskifter ledere der ikke præsterer. Er der så 79% som kører videre med ledere der ikke præsterer….? Det…

Læs mere

Men alle klappede alligevel…

Der er et townhall møde som folk husker særligt. Det var den dag hvor et strategisk projekt blev færdigt og fejret. En særlig gruppe under direktionen havde udviklet et ambitiøst nyt produkt – for mange millioner og som ville koste mange millioner at drive. På mødet var hele IT organisationen samlet. Og de klappede alle…

Læs mere

Data er det nye olieeventyr..

Data er det nye olie – men hvorfor siger man sådan? Det skyldes følgende analogi om data som en ressource der udvindes, raffineres, bruges: Man udvinder data fra forskellige kilder (sensorer, IoT, mobiltelefoner) Man raffinerer den (BigData). Specialister og AI (kunstig intelligens) finder mønstre og sammenhænge. Data (den raffinerede/analyserede) kan nu anvendes til at bedre…

Læs mere