TuneHein

Ledelse, handlekraft, disruption


Hvad skal vi kalde disruption…?

Forleden havde jeg en god snak med den altid skarpe Nikolaj Wendelboe.

Mange er trætte af ordet Disruption. Det er en mode, som nu er aftagende….

Måske retorisk – men i substansen er festen kun lige begyndt! Det er vigtigt… Continue reading

Aristoteles og Handlekraft

Aristoteles: Når vi tænker er vi allermest aktive…

Hmm. Det gælder vel kun hvis vi er handlekraftige og kobler handling til tanke..?

Eller som jeg engang kom til at sige på KU: En tanke eller viden har kun værdi hvis… Continue reading

Sæt holdet!

Forleden genlæste jeg ledelseskommisionens anbefalinger og faldt over dette faktum:

Kun 21 % af lederne svarer at deres organisation har tradition for at afskedige ledere, der ikke præsterer. (Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse www.ledelseskom.dk.)

Er der så 79% som ikke udskifter ledere der… Continue reading

Men alle klappede alligevel…

Der er et townhall møde som folk husker særligt. Det var den dag hvor et strategisk projekt blev færdigt og fejret. En særlig gruppe under direktionen havde udviklet et ambitiøst nyt produkt – for mange millioner og som ville koste… Continue reading

Data er det nye olieeventyr..

Data er det nye olie – men hvorfor siger man sådan?

Det skyldes følgende analogi om data som en ressource der udvindes, raffineres, bruges:

Man udvinder data fra forskellige kilder (sensorer, IoT, mobiltelefoner) Man raffinerer den (BigData). Specialister og AI… Continue reading

Schmeichel bruger omvendt psykologi

Da Kasper Schmeichel skulle stå overfor et staffespark i VM sagde han noget interessant til modspilleren – han sagde ‘Lad nu være at brænde...’

Og så redede han skuddet og Danmark… Det var omvendt psykologi – og det… Continue reading

Velkommen til bloggen!

Ledelse virker! Det er et afprøvet koncept der skaber resultater


 • Kurser:

  https://arosbusinessacademy.dk/kursus/dit-personlige-lederskab/
 • Foredrag:

  https://www.athenas.dk/tune-hein-foredrag-ledelse-organisation.htm + http://tunehein.dk/foredrag-om-ledelse/
 • Disruption site:

  http://heindisruption.dk/
 • Disruption blog:

  https://www.facebook.com/heindisruption/
 • Åben lederudvikling:

  https://www.betterday.dk/lederuddannelse/
 • Send mig en e-mail på th@tunehein.dk