+45 40 36 05 04

Fremtidens Organisation

Fremtidens organisation bliver en netværksorganisation bestående af et digitalt netværk af partnere og adskillige jobkategorier. Netværksorganisationer er en ny måde at tænke organisationer på. Det er samme model som fra produkt til service – sådan går det også med jobs: fra ansat til en service, vi køber. I skal ikke længere skaffe alle eksperter og ansætte dem fuldtid i et stort hus med tunge hierarkier. Sådan tænker iværksættere, men etablerede spillere gør det også. Novozymes var en af de første i Danmark, som tænkte i det paradigme, da de arbejdede med udvikling af biofuel. Her tog CEO Steen Riisgaard en dramatisk beslutning om at lægge udviklingen ud i et netværk, i erkendelse af at det ville gå for langsomt og være for svært at samle alle de nødvendige eksperter i et hus i Bagsværd. Der var selvfølgelig store udfordringer med at beskytte sine IP-rettigheder, men man tog det store skridt alligevel for at få flere eksperter om bord og mere tempo i udviklingen.

Ligesom Google har aflivet enhver middagsdiskussion mellem kværulanter, kommer data til at skære lige igennem beslutningerne i fremtidens organisation. Det bliver gode tider for ingeniørerne …

Men lad os starte med begyndelsen – og det er, at der kommer en hel masse data. Mængden af tilgængelig data eksploderer som nævnt fra IoT, som via sensorer opfanger data fra enhver maskine, ethvert rum og ja, selv fra mennesker via wearables.

Big data er den disciplin, som håndterer data. Analyserer dem og får noget fornuftigt frem – nogle mønstre og sammenhænge, som det menneskelige øje nok aldrig ville have set. Noget I selv kan bruge, eller noget I kan sælge til andre.

De digitale forretningsmodeller på nettet opsamler en enorm mængde data omkring købsadfærd – f.eks. kan Microsofts Xbox kinetic-teknologi anvendes i butikker til at følge kundernes fysiske købsmønster. Hertil kommer data fra de sociale medier, hvor Facebook jo ved alt om dig, men det gør også hver eneste app, du downloader gratis – den suger dine data. Så mængden af data eksploderer, og i fremtiden vil data blive udnyttet meget mere. De kæmpestore datamængder er uoverskuelige for mennesker at finde mønstre i, men ikke for big data.

I dagligdagens job betyder det, at beslutningerne bliver datadrevne.

I en virksomhed er vi vant til, at beslutningerne langt hen ad vejen tages på ufuldstændigt grundlag og dermed med en meget stor del mavefornemmelse: Hvad tror vi på? Hvad har vi erfaringer med? Hvad plejer at virke? Det er den måde, beslutninger tages på, og kun de allermest gammeldags MBA’er tror, at de kan styre en virksomhed med et regneark. Men det kommer de til i fremtiden – at styre virksomheden med data. Eller rettere: MBA’erne gør ikke, for det bliver slet ikke nødvendigt at hyre dem til at rode med data. Der vil være en super business case i at erstatte de dyre talknusere med kunstig intelligens.

De områder, der bliver præget af big data, vil opleve et paradigmeskift i deres beslutningstagning – det er her, vi som medarbejdere vil opleve det store skift. Ikke at vi har data til rådighed, men at vi træffer beslutninger på baggrund af data. Det bliver et farvel til gefühl og erfaring og et goddag til facts. Sådan kommer vi f.eks. til at bedrive ledelse, så vi ved præcis, hvilke ledelsesindsatser der giver hvilke effekter, f.eks. den bedste motivation, og dermed bliver det indiskutabelt. Man kan sige, at det bliver mere management, men så meget desto vigtigere bliver leadership-delen. Den bliver mere eksklusiv.

Det skal vi nok lige vende os til. Selvfølgelig vil der være en menneskechef, der klarer det relationelle, men en hel masse ledelsesbeslutninger vil blive truffet af kunstig intelligens. Fremtiden er her allerede – det er faktisk den måde, Google i dag kører deres HR-funktion på. De opsamler en meget stor mængde data og malker deres HR-indsatser helt ned til f.eks., hvilke spørgsmål man skal stille i rekrutteringsinterview, og så udleder kunstig intelligens hele tiden ”best practices”. It fortæller altså, hvad der virker, og så er det dét, man gør. Så på den måde vil big data fundamentalt ændre dagligdagen i vores organisationer.

Fra min bog ‘Disrupt dig selv’

Relaterede blogindlæg:

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.