+45 40 36 05 04

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er udvikling af organisationen så den bedst muligt passer til strategien. Når man taler organisationsudvikling kan man med fordel se en organisation som bestående af 6 elementer – strategier, strukturer, kultur, lederskab, kompetencer og processer (se figur). For at en organisation kan være handlekraftig, må disse parametre designes så det er nemt at handle.

Organisationen skal være designet til handling.

Opstår der barrierer for handlekraften inden for et af parametrene, vil det få betydning for de andre områder. Man kan have de bedste strategier, men passer kompetencerne ikke til processerne, kommer man ikke ud af stedet. Passer kulturen ikke til strukturerne, bremser man også handlekraften. Organisationens energi og vilje til at komme videre skal kunne frigøres af organisationsdesignet.

Mange af de samme træk som afgør handlekraftens individuelle psykologi spejler sig på organisationsniveau. Organisationen kan opfattes som en samlet levende mekanisme, der rummer samme erfarings- og modningsmønstre, som den menneskelige psykologi. Derfor kan vi bruge den individuelle psykologi til at forstå den handlekraftige organisation.

Fra min og Stig Kjerulf’s bog ‘Personlig handlekraft’

Relaterede blogindlæg:

No votes yet.
Please wait...