+45 40 36 05 04

Fremtidens Arbejdsplads

Fremtidens arbejdsplads bliver et digitalt netværk af partnere og adskillige jobkategorier. Her bliver arbejdsmiljøet markant anderledes end i dag, med mere flexibilitet, udvikling og mindre rutine og slid. Men der bliver mere pres på læring, adaption af nyt, tempo – mens det sociale flytter sig fra kaffemaskinen til skype.

Vi bliver en netværksorganisation af free-agents,
Thomas Hoffmann Bang, adm. dir. og partner, KPMG:

Vores medarbejderes kompetencer bliver voldsomt transformeret over de næste år, fordi revision er standardprocesser. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at dele af det, som i dag er revision og udføres af menneskelige hænder, vil blive automatiseret af software-robotter.

Computeren kommer dog ikke til at skaffe os business. Alt vores business skabes jo gennem menneskelige relationer – det er menneskelige relationer, som skaber business i vores sektor. Det tror jeg også fortsat, det vil være. Der er en tillidskomponent, som er afgørende for, om kunden vælger os eller en anden.

Medarbejderne skal have dybe digitale færdigheder for at matche behovene på fremtidens arbejdsmarked. Men det er ikke nok, og derfor er evner som at kunne omstille sig og lære, være agil, social intelligens, menneskelige egenskaber, ledelsesegenskaber, kunne interagere med kunder, være kommerciel og udadvendt og skaffe business stadig essentielle færdigheder. Sammenfattende kan man sige, at der i stigende grad er brug for medarbejdere, som har et digitalt mindset og digitale færdigheder, men som så i øvrigt har ”lært at lære”.

Vi behøver derimod i mindre grad at lære medarbejderne skattelovgivningen fra A til Z, og vi behøver ikke at lære dem alle de internationale regnskabsstandarder og alle lignende færdigheder. Det vil computeren i stigende grad klare.

Ser man eksempelvis på vores revisorer – i takt med at revisionsprocessen ændrer sig, så skal de jo i langt højere grad mestre data analytics. Derfor mener jeg faktisk, at revisorer burde være it-certificerede, og det er de ikke i dag. Vi kommer jo typisk fra en situation, hvor revisorerne lærte at revidere, men vidste mindre om it. Så hver gang, der var behov for it-revision, kaldte man specialister ind, der kunne det, og det foregår stadig delvist på den måde. Men jeg tror, vi er på vej til at kunne kalde alle vores revisorer it-certificerede, fordi det er kerneydelsen. Så på den måde er revisorerne på en rejse, hvor de skal kunne noget helt andet omkring data analytics og have en helt anden it-forståelse end det hidtil. Dataforståelse og at kunne bruge den værktøjskasse, der er omkring det.

Man taler meget om millennials-generationen, som bare vil noget helt andet, og lige om et øjeblik kommer næste generation, som bliver endnu mere udfordrende. De vil i stigende grad ikke være ansat, men de vil være free agents/freelancere, så vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer free agents i vores virksomhed. Det er en udfordring, fordi vi er så regulerede og så compliance-fokuserede. Så at have ”medarbejdere”, som ikke er ansat hos os, men som træder ind og ud af vores virksomhed, og som behandler dybt fortrolig information, giver nogle udfordringer. Såkaldte økosystemer af viden vil få en stor betydning for jobbene, og vi kommer til at tale endnu mere om dimensioner, hvor vi sourcer arbejdskraft på andre måder – nogle er ansat her, og andre er ikke. Det skal vi have til at spille sammen, så vi i stigende grad bliver en netværksorganisation, hvor ”medarbejderne” opererer hjemmefra eller direkte betjener vores kunder. Meget af det vil foregå virtuelt, så de ikke engang er fysisk ude ved kunderne eller på vores kontorer.

Den nye arbejdsform stiller store krav til os som arbejdsgivere, fordi medarbejderen mister et socialt tilhørsforhold, som er en del af det at møde op på en arbejdsplads og være en del af noget. Hvordan skaber vi så det her tilhørsforhold? Hvordan binder vi os til hinanden, og hvordan fastholder vi loyalitet? Hvordan sikrer vi, at de lever op til vores værdier og normer? Måske vil de kun arbejde 20 % for dig og 20 % for mig, så er der måske 50 % tilbage, hvor de arbejder for en tredje kunde. Hvordan håndterer vi det? Når de arbejder 20 % for mig, vil jeg have, at de er KPMG’er værdimæssigt, og når de arbejder for dig, vil du have, at de lever efter andre værdier og normer.

Vi vil se nogle helt andre karrieremønstre. I de sidste 100 år har vi levet med et ”mindset”, hvor man kom ind i bunden af organisationen, og så var det ellers ”up or out”. Det vil sige, at vores tankesæt, vores kultur og det med, at man hele tiden vokser og arbejder for at komme til det næste niveau, det appellerer ikke til de unge mennesker i samme grad. Det vil igen sige, at vi skal til at have nogle karrierer, der er skåret på en helt anden måde. De har altså et mere horisontalt end et vertikalt perspektiv. Sådan tænker vi slet ikke i dag, der tænker vi, at man kommer ind i bunden og ender med at blive partner. Det er partneren, der står for at skaffe mad på bordet, og det tror jeg, at vi kommer til at vende fuldstændig på hovedet.

Hvis du skal være succesfuld på fremtidens jobmarked skal du både som virksomhed og som medarbejder have defineret et overordnet purpose, og du skal brænde for det. Hvis du kun kommer, fordi du skal bruge nogle penge, så skal du ikke være her. Du skal være her, fordi du har en passion og vil udrette noget med din indsats. Det gør arbejdet sjovere for dig, og du bliver en meget bedre medarbejder, samtidig med at vores kunder får et bedre produkt og en bedre kundeoplevelse. Vi ønsker, at alle vores medarbejdere har ild i øjnene.

Hvis ikke du ser de her ændringer, så bliver du efterladt på perronen. Det handler om evnen til omstilling. Der er givetvis nogle, der kommer i klemme, men der er også nogle, som er i stand til at gøre noget ved det. Så hvis du sørger for at være agil, efteruddanne dig, være med på toget, være åben over for at komme over i en anden jobfunktion, gribe de muligheder, der er, være proaktiv, så behøver du ikke blive tabt. Men det går rasende stærkt.

Fra min bog ‘Disrupt dig selv’

Relaterede blogindlæg:

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.