+45 40 36 05 04

Guide Til Fremtidens Digitale Rejse

Fra bogen ‘Fremtidens Ledelse’ af Tune Hein En guide til hvordan ledelse ændres med den digitale transformation. Vi får igen lærende organisationer – og brug for al den handlekraft vi kan mønstre, når forandring går fra projekt til hverdag. Jeg vil gerne give dig et overblik og vise sammenhænge i den ledelsesverden, som venter lige…

Læs mere

Stress og ledelse

Lederen skal naturligvis ikke lade være med at aktivere energien hos sine medarbejdere for at få handlekraft. Men det er lederskabets og individernes gensidige ansvar at sørge for, at der er pauser mellem perioderne med positiv stress. At besidde handlekraften betyder, at organisationen kan handle hurtigt, men fordrer netop, at man også kan acceptere og…

Læs mere

Motivation

Motivation er ræsonnementet bag folks handlinger, vilje og målsætning. Motivation er drivkraften bag folks adfærd, og derfor også her hvor al moderne ledelse starter.  Hvor medarbejderne handler engageret på basis af lyst og ikke tvang. Den motiverede medarbejder er kernen i enhver organisation, og det er derfor den moderne leders opgave at skabe motiverede og…

Læs mere

Innovation

Innovation er en kombination af nytænkning og eksekvering. Innovation opstår derfor først når nye værdiskabende ideer bliver eksekveret og gennemført. Når organisationen (virksomheden, iværksætteren, startupperen, teamet) formår at løfte ideerne fra papiret og sætte handlinger og processer i værk  til, at understøtte den overordnet målsætning ved innovationen. I teorien er innovation simpel, men i praksis…

Læs mere

Lederudvikling

Lederudvikling er udvikling af lederne så de samlet bedst muligt passer til strategien. Det kan omfatte strategisk ledelse, alignment, strategi-forståelse, teambuilding og samspil – men også personlig udvikling og personligt lederskab. Ledere bør modnes til at træde i karakter og jævnligt turde fremprovokere kaos. Men de skal gøre det støttet af andre ledere eller eksterne…

Læs mere

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er udvikling af organisationen så den bedst muligt passer til strategien. Når man taler organisationsudvikling kan man med fordel se en organisation som bestående af 6 elementer – strategier, strukturer, kultur, lederskab, kompetencer og processer (se figur). For at en organisation kan være handlekraftig, må disse parametre designes så det er nemt at handle….

Læs mere

Liquid Workforce

Liquid workforce – (future of work) i et digitalt netværk af partnere (fx underleverandører) og adskillige jobkategorier (fx projektansat, konsulent, freelancer). Her bliver arbejdsmiljøet markant anderledes end i dag, med mere flexibilitet, udvikling og mindre rutine og slid. Men der bliver mere pres på læring, adaption af nyt, tempo – mens det sociale flytter sig…

Læs mere